Høringssvar fra Jasmin Isdahl

Dato: 17.02.2021

Det är ohumant och ohållbart att hålla gränsen stängt (och så länge och med omöjliga karantän krav!).Vi med familjer och hus på andra sidan gränsen lider enormt. Familjer splittras och egendomar förfaller! Norden måste finna en lösning för oss i den här situationen SNABBT!