Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154302

Dato: 24.02.2021

Hvis innreiserestriksjoner skal forlenges må det gjøres flere unntak.

- EØS borgere som besøker sine norske barn (uansett alder!)

- grensependlere

Reglene som foreligger nå er strengere enn i fjor. Ja til innreiseregler, men unntakene MÅ utvides.

Konsekvensene psykososial og øknomisk er enorme hvis man utelukker så mange mennesker fra å kunne utføre sine jobber i Norge/ besøke nære slektninger.