Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190115

Dato: 28.02.2021

Jeg ber om at Norge letter på innreiserestriksjonene for kjærester og nærmeste familie. Både FHI og HD har gjentatte ganger anbefalt å åpne opp for denne gruppen, da det er en svært liten gruppe det dreier seg om, og de vil dermed utgjøre en svært liten risiko. Det at denne gruppen må testes før og etter ankomst, samt på karantenehotell vil også bidra til å minske eventuell risiko. Norge er det enste landet i Skandinavia, og et av få land i Europa som ikke slipper inn denne gruppen.

Det er mange som er i gang med en flytteprossess til Norge, og nå sitter uten jobb og bosted i hjemlandet. Det er utrolig at Norge ikke slipper inn de som er i en flytteprossess eller de som allerede har D-nummer, men som var i hjemlandet da restriksjonene kom. De har hele sitt liv i Norge, men får likevel ikke komme inn. Det er helt utrolig.