Høringssvar fra Bethany Small

Dato: 28.02.2021

Vilkåret under de siste innreiserestriksjoner at utlendinger som bor i Norge må være folkeregistrert for å regnes som «bosatt i Norge» er urettferdig når Folkeregisters saksbehandlingstidene er så lange.

Under Rundskriv G-04/2021 var det nok å bevise at man har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret ved å møte fysisk på skattekontoret. Det siste rundskrivet (G-07/2021) har begrenset definisjonen av «bosatt i Norge» for å utelukke mennesker som befinner seg i denne situasjonen. De har gjort alt de kan for å bli folkeregistrert. Det er ikke rettferdig at de kan ikke reise hjem til Norge bare på grunn av enestående lange saksbehandlingstider på Folkeregisteret.

Jeg er britiske statsborger som flyttet til Norge i november 2020. Jeg fikk 5-års oppholdstillatelsen etter Brexit-regelverket i januar og jeg har meldt flytting i Folkeregisteret i februar. Men saksbehandlingstiden er for tiden minst 13 uker, og så jeg venter fortsatt på at noen skal gjennomgå papirene mine.

For tiden er jeg i Storbritannia for å besøke ektemannen min som bor og jobber i London. Endringen betyr at jeg kan ikke reise hjem til Norge. Endringen betyr at jeg kan ikke komme tilbake til leiligheten min, der alle mine eiendeler er inne.

I tillegg, hvis denne restriksjonen fortsetter, risikerer jeg å miste oppholdstillatelsen min ved å bli stengt utenfor Norge for lenge. Dette ville bare være på grunn av kombinasjonen av Folkeregisterets forsinkelser og regjeringens nylige bestemmelse om å begrense definisjonen av «bosatt i Norge». I motsetning til EØS-borgere, har jeg ikke muligheten til å søke om oppholdstillatelse på nytt hvis jeg har ikke lov til å reise hjem til Norge.

Jeg kan ikke tro at det er en vitenskapelig eller epidemiologisk grunn til denne nylige endringen i hva som menes med «bosatt i Norge». Det er urettferdig, vilkårlig og uforholdsmessig, og jeg oppfordrer regjeringen om å gå tilbake til sin tidligere posisjon om å inkludere de som bor i Norge og har meldt flytting, og bare venter på at Folkeregisteret skal fullføre en administrativ prosess - en prosess som ville vanligvis ikke ha noen innvirkning på rett til innreise og opphold.