Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 820977

Dato: 09.02.2021

Det henvises til at importsmitte kommer i stor grad via arbeidsimport og ikke gjennom familiegjenforeninger (i den forstand av nordmenn som har kjære og nære i utlandet som kommer på besøk).

Regjeringen oppfordres til å ta hensyn til påkjenningen innreiserestriksjonene kan ha på den mentale helse til nordmenn med familie kr nære i utlandet som ikke kan komme på besøk (selv med karantene). Erna Solberg har selv sagt at det å besøke familie (til jul) kan for noen være en Nødvendig reise.

På bakgrunn av det bes regjeringen skille mellom 3 grupper i lov om reiserestriksjoner (Utenladske 1. Arbeidere, 2. Familie og nære av nordmenn og 3. Turister

Videre oppfordres det til i større grad ta hensyn til Nordmenn med nærfamilie (men som ikke nødvendigvis er gift) i utlandet, og nordmenn bosatt i utlandet!

Med dagens foreslåtte regelverk blir gruppe 2 (Nordmenn med familie og nære i utland) straffet mest. De blir likestilt med turister som vil se Preikestolen, mens selv utenlandske arbeidere får visse unntak.

Det kan ikke være smittefarlig grunnlag for at Nordmenn kan dra til for eksempel Dubai på ferie (ved å gå i karantene ved hjemkomst), mens man på samme tid nekter en dansk forlovede til en nordmann å komme inn i Norge til sin egen vielse selv om personen gladelig går i 10 dagers selv-isolasjon både før og etter ankomst.

Regjeringen bes derfor innstendig om et særskilt regelverk for familie/nære, som ikke bare likestiller på de som "turister".