Høringssvar fra Cristina Mendijón

Dato: 10.02.2021

Hvor lenge skal jeg leve uten å treffe min kjæreste i Sverige verken min familie i Barcelona? 4 måned uten min kjæreste og 1 uten å se min familie. Tror dere VIRKELIG at et dokument som viser at vi er gift kan beskytte folk fra å bli smittet eller ikke? Jeg har barn på skolen og jobber selv fysisk på skolen, hvor beskytett er jeg der? Min kjæreste i Sverige jobber digitalt for mange måned siden? Hvem smitter mest? Tenker dere hvor psikisk øddelegende er å være alene i Norge? At dere fratar fra meg en grunnleggende og basic human right? Hvor mye koster økononism til Norge at folk blir sykmeldt pga dette? Smitter norske folk mindre når det kommer fra utlandet bare fordi de har norskpass? Smitter folk mindre bare fordi de er gift? Om jeg er ikke gift betyr ikke at min kjærlighetsbehov er mindre verdt enn andre som er gift! Jeg gir alt for elevene mine og er på jobb hver dag, hvorfor fratar dere fra meg DEN ENESTE som gir meg kjærlighet og passer på meg!!!???? Jeg er psikisk knekk pga dette. Hvorfor fikk vi lov før å treffes med kjæreresterklæring før og ikke nå? Er det mindre viktig nå? Tror dere virkelig er dere gjør riktig? Pendlere smitter ikke? Jeg ber dere å tenke på oss som har kjærester i utlandet! Som kongen Harald sa, alle i Norge er fullverdi!!!!