Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 186441

Dato: 28.02.2021

Besteforeldre, barnebarn, søsken, voksne barn, oldebarn, osv. må regnes som nærmeste familie og ikke kunne nektes adgang til Norge uansett smittesiuasjon.

Regjeringen sier de vil prioritere barn og unge først. Mange barn og unge ønsker seg bare å få lov til å treffe familien sin.

Andre land, for eksempel Finland, Danmark, Belgia og Storbritannia tillater kjærester å familie som barnebarn, besteforeldre og voksne barn å reise inn i landet selv om de ellers har strenge innreiserestriksjoner. Det er en menneskerettighet å kunne treffe familien sin. FHI har ikke bedt regjeringen om å nekte familie og kjærester innreise.

Karantenehotell bør være uaktuelt for folk som har et annet egnet oppholdssted. Smittefaren er større på karantenehotell enn på for eksempel en lånt hytte hvor det ikke er andre. Blant annet FHI anbefaler ikke karantenehotell til familiemedlemmer, osv. som har annet egnet oppholdssted.