Høringssvar fra Ingrid Eliassen Eriksen

Dato: 23.02.2021

Jeg viser med dette til land som Canada, med svært strenge innreiserestriksjoner, hvor det er mulig å håndtere "importsmitte" på en måte som tar vare på sine innbyggere og innreisende, i alle ledd. Fra vår side med kjæreste/familie i utlandet har det aldri vært et krav om full åpning av grensene- Vi ber om at Norge kan lære av land som Danmark og Canada, hvor de har gått frem systematisk og nyansert i prosessen, og hvor de både kan fokusere på nasjonalt smittevern og ivaretakelse av menneskeverd. Eksempelvis som i linken her, hvordan man finner ut om man har mulighet til å reise inn til Canada eller ikke.

https://travel.gc.ca/tra.../travel-restrictions/wizard-start

Jeg ber om at Norge annerkjenner kjæresteforhold på lik linje med bl. annet Danmark, at kjærester og familie kan ha muligheten til å reise inn i Norge, og at det for disse menneskene bør være mulig å gjennomføre karantene på et egnet sted, på lik linje med ektefeller og nærmere familie. Det er vårt ansvar å gjennomføre dette på en trygg og smittevernsriktig måte, og med de nye reglene med test både før og etter innreise bør dette være mulig.

Jeg ber dere legge frem statistikk på at innreisende som reiser for å være med familie utgjør en risiko for importsmitte, skulle gjeldende innreiserestriksjoner videreføres.

Vedlegg