Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103124

Dato: 22.02.2021

Kjærester og ektefeller fra andre land bør få unntak fra innreiserestriksjoner dersom de følger retningslinjer for karantene og smittevern. Slik jeg leser all forskning og uttalelser fra fagpersonell er det ikke nære relasjoner som følger karanteneplikten som er problemet.

Samtidig bør også representasjonsavtalene gjeninnføres. Jeg (og mange flere) får ikke reist forsvarlig til min kjæreste i Karibien da forsikringen ikke gjelder, og han får ikke søkt om visum da det ikke er noe sted som holder åpent for å levere søknad. Jeg er i en alder hvor tiden renner ut for å få barn og vi ønsker å få startet vårt liv sammen under samme tak før vi setter i gang med familie. Dette gjør dere umulig når dere drar alle under samme kam.

Vi er mange mennesker som sliter pga akkurat dette konkrete problemet: at vi ikke får være med våre kjære i denne utfordrende tiden. Det er nå vi trenger dem som mest.