Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111357

Dato: 22.02.2021

Jeg ber om at det gjøres unntak for partnere og familie, og lar disse få komme inn i landet. Jeg ber også om hjemmekarantene for disse der det lar seg gjøre.

Jeg ber om at det tas hensyn til folkehelsen på flere plan. Jeg er adjunkt, 53 år gammel og min partner gjennom mange år bor på grensa til Wales. Han er 63 og pensjonert politi. Det gjør vondt å ikke lenger kunne møte hverandre.