Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 984896

Dato: 22.02.2021

Jeg skriver dette høringssvaret med standpunkt som norsk statsborger med kjæreste i England.
Vårt forhold har vart i snart 3 år, vi er altså i et seriøst forhold. Regjeringen tillater ikke kjærester inn til Norge nå, noe som er totalt uhørt. Det bryter med menneskerettigheter, og gir ikke mening i dagens smittesituasjon. I Norge har vi underdødelighet, og sykehusene er ikke i nærheten av et bristepunkt. Land som Danmark har uansett smittetall, alltid latt kjærester komme inn i landet ved å skrive under på et kjæresteskjemaet. I Danmark stoler de på befolkingen sin, og det er ulovlig å lyve på skjemaet. Vi blir fortalt at et kjæresteskjema ikke er tilstrekkelig dokumentasjon, men vi kan bevise forholdet vårt på mange andre måter. Derimot, har vi ikke opplevd at noen har misbrukt kjæresteskjema tidligere i pandemien. Dere tillater ektefeller inn i landet, men ikke kjærester. Dette gir ingen mening, og er utrolig urettferdig og umenneskelig. Regjeringen har ikke tilstrekkelig grunn til å holde grensen stengt for kjærester. Vi er en liten gruppe mennesker, som ikke utgjør en stor risiko. Samtidig som regjeringen nekter våre kjærester innreise, kan arbeidere fortsatt komme inn selv om de har vist seg å bryte karantenereglene gjentatte ganger. Vi er ikke karantenebrytere.

Dagens regler er totalt umenneskelige, og uempatiske. Dersom Norge sto i en dårlig situasjon med et sprengt helsevesen og skyhøye smittetall hadde jeg hatt stor forståelse for strenge innreiseregler. Derimot, befinner Norge IKKE seg i en dårlig situasjon. Å tillate innreise for kjærester er det minste regjeringen kan gjøre. Mange har opplevd depresjon, og selvmordstanker av å være fraskilt fra sin kjæreste. Dagens regler er totalt umenneskelige, og ødelegger våre liv. Det hjelper ikke å leve et relativt fritt liv innenlands, når din aller nærmeste person befinner set utenlands.
Land som Finland, New Zealand og Danmark har alltid hatt åpne grenser for kjærester, dette burde Norge ta inspirasjon fra.

Når smitten er høy blir vi fortalt at smittetallene må gå ned før vi kan åpne, men nå som smittetallene er veldig lave med underdødelighet har vi strengere regler for innreise enn noen gang.

Karantenehotell er en forferdelig ordning, som i prinsippet er det samme som stengte grenser for veldig mange. Men hvis regjeringen absolutt ønsker hotell, så burde de tillate kjærester på hotellene også.
Et alternativ til karantenehotell ville vært å la kjæresten/ektefellen være i karantene hjemme hos deg. I Danmark har kjæresten fra utlandet lov å være i karantene hjemme hos kjæresten i Danmark - de har ingen regler på egnet sted. Veldig få land stiller krav til hvordan karantenestedet skal se ut, det burde være lov å ha kjæresten i karantene hjemme hos seg - spesielt med dagens utrolig lave smittetall.

i Storbritannia kan gjesten fra utlandet være i karantene i ditt hjem, uten noen krav til egnet sted. Dersom andre beboere i huset får symptomer, setter de seg i karantene også. Dette er en fin ordning, der du får velge selv om du er villig til å ha besøk fra utlandet i ditt hjem.

Krav om fremvisning av negativ test, test på flyplassen og test på dag 7 er tilstrekkelig. Med slike strenge test regler, er det ikke nødvendig med så strenge karanteneregler. Regjeringen sender friske personer på hotell. Mutasjoner vil få fotfeste i Norge veldig snart uansett, derfor ser jeg ingen grunn til at Norge skal holde på slik de gjør i dag.

Mennesker i risikogruppen blir vaksinert, og smittede i disse dager overlever og har mild sykdom. Dagens regler er strengere enn når smittetallene var høyere verden.

Regjeringen ødelegger vår mentale helse, med dårlig grunnlag. Grensen MÅ åpnes for kjærester, før vi ikke klarer å holde ut mer. Dagens smittesituasjon tilsier IKKE at det er nødvendig med slike strenge regler!

La kjæresten vår være i karantene i vårt hjem! Dersom karantenehotell ikke er et valg, i det minste la kjærester dra dit også - ikke bare gifte.

Slutt å ødelegg våre liv, hør på oss vi er på bristepunktet. Utforutisgbarheten er ikke til å overleve lengre. Helsen til befolkningen er viktig, men den blir ødelagt nå. Se på Danmark, se hvor fint de behandler mennesker med kjærester i utlandet. Uansett hvordan smittesituasjonen har vært der, har kjærester sluppet inn i landet og kan gå rett i karantene i hjemmet til kjæresten.
De utgjør ingen stor risiko, når skal regjeringen innse dette? Utbrudd, smitte og brudd på karanteneregler vises fra arbeiderne - men våre kjærester har ikke gjort noe slikt. Vi er villig til å følge reglene!

Behandle gifte og ugifte par likt!