Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138976

Dato: 23.02.2021

Vi har vært tålmodige lenge, vi som har familie og kjærester i utlandet. Jeg har forholdt meg til alle strenge tiltak, hjemmekontor, hjemmetrening, hjemmespising, og mange digitale dater med min særbo gjennom de siste 4 årene, bosatt i Gøteborg. Men nå går det på tålmodigheten og tillitten løs til Regjerningens tiltak og restriksjoner.

Det er ikke påvist stor smittespredning fra familie og kjærester i utlandet, jeg ber innstendig om at Norge, på linje med mange andre land, anerkjenner kjærester og familie bosatt på andre sider av landegrensene, at disse unntas fra innreiserestriksjonene og at det kan gjennomføres karantene i egnet bosted som for ektefeller, og ikke på hotell.