Høringssvar fra Erika S Hvass

Dato: 22.02.2021

Vi med kjæreste eller familie i utlandet føler oss krenket og diskriminert av restriksjonene.

Vi behøver å se våre kjære.