Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115322

Dato: 22.02.2021

Jeg vil ikke ta opp masse tid, aller minst min egen, ettersom jeg ikke har godt av bitterheten som reiserestriksjonene påfører meg og den usikkerheten, savnet og maktesløsheten de påfører mitt liv som kjæreste til en person i utlandet. Når man har funnet den rette så burde det ikke være statens privilegium å frata borgeren sin selvbestemmelse i så lang tid som dette har endt opp med å bli. Stengte grenser for kjærester blir gjort på grunnlag av importsmitte, men jeg ber dere se på smittetallene for kjærester fra utlandet, deretter forestille dere livet i en pandemi uten den man elsker, så si høyt at dette er riktig. Når de fleste grupper i risikosonen atpåtil blir ferdigvaksinert i løpet av våren, mener jeg kostnadene for oss som sitter dag ut og inn uten kjærester og familie har mistet sitt siste fnugg av rettferdigjøring.

Hvis vi snakker om samfunnsøkonomi og favorisering av økonomiske hensyn, så spør jeg hva poenget med økonomien er? Er den et mål i seg selv? De fleste av oss jobber for å ta vare på familiene våre og det vi bryr oss om. Hva er penger uten det? Å ikke vedta at kjærester og familie burde være unntatt innreiserestriksjonene nesten et helt år etter starten på pandemien er hån mot et av menneskets aller største instinkt - å finne en partner og ta vare på familiene våre. Det er et hån mot deres egne instinkter.

For oss som blir fratatt våre instinktive behov er det også snakk om å miste troen på styresmaktene våre. Jeg kan være uenig i mye politikk, men når noen tar fra deg de du elsker, så har man gått over en tydelig strek i min verden. Det blir et demokratisk problem for meg når ingen partier snakker om dette og for første gang i mitt liv vegrer jeg meg for å stemme ved stortingsvalget. Jeg vil ikke gi en stemme til dem som ikke hevet stemmen for det som burde være det aller viktigste i livet.

Jeg reiser nå fra landet som arbeidsledig, mister retten til dagpenger og utsetter mine landsmenn for mulig importsmitte den dagen jeg kommer tilbake. Med 10 dagers karantene og grensetesting er den sjansen heldigvis minimal. Ser dere poenget mitt? 10-dagers karantene sammen for kjærester som ikke har sett hverandre på måneder er nesten en gavepakke - om noen følger karantenereglene så er det oss. Etter et år skulle en trodd at regjeringen var litt mer finstilt på tiltakene, men alt virker å være importsmitte i deres verden.