Høringssvar fra Eirin Nygren

Dato: 23.02.2021

Norske statsborgere bosatt i utlandet må få mulighet til å reise hjem for å besøke nærmeste familie uten krav på karantenehotell. karantene på egnet sted.

Det bør også være mulig for norske statsborgere å ha karantene i fritidsbolig som eies innad i familien selvom man selv ikke står som eier. Det bør også være mulig for ektefelle å reise inn sammen med norsk statsborger og tilbringe karantene sammen.