Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 163348

Dato: 26.02.2021

Jeg støtter ikke forlenging av innreiserestriksjonene når de diskriminerer så mye som de gjør, hvor det tas så lite hensyn til enkelte menneskers mentale helse og rett til familieliv.

Det står på regjeringen.no at de som ikke lengre har adgang til riket gjelder: "Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk." Her vil jeg bare poengtere at kjærester er nærmeste familie, på lik linje som ektefeller. Vi lever i en tid hvor man ikke er nødt til å gifte seg for å vise at man er forpliktet til hverandre. Et ekteskap sier ingenting om hvor godt, sterkt og nært et forhold er. Noen ekteskap varer bare et par år, noen kjæresteforhold varer livet ut. I 2021 burde ikke en ring på en finger og en signatur på en ekteskapskontrakt stå i veien for at dedikerte kjærestepar ikke skal få se hverandre etter lang tid fra hverandre. Andre land diskriminerer ikke parforhold på denne måten, så hvorfor gjør Norge det?

For kjærester, som ektefeller, er fysisk nærhet viktig. Å gi trøst over en videosamtale kan aldri erstatte en god klem. Å være foruten den kjæreste personen i livet ditt over lang tid er en ekstrem påkjenning, og det blir verre jo lengre man er separert. Å ikke kunne vite når man kan se sin kjære igjen er dermed helt uutholdelig. Det settes alt for lite fokus på hvor mentalt belastende denne typen adskillelse er, og det er tydeligvis veldig enkelt for de som ikke har opplevd dette selv å kreve at man takler det. Når det ikke en gang finnes noe dokumentasjon på at kjærester og familie står for økt smitte, så er det galt å ta i fra oss en så grunnleggende menneskerett som det å kunne få være sammen med dem som står oss nærmest. Det finnes andre løsninger. Krev testing og at personen tar karantenen på karantenehotell eller hjemme hos sine nærmeste. Forbedre beredskap og smittesporing. Gjenninnfør kjæresteskjema med spesifikke krav: kopi av passet til den som er i Norge, underskrift som gjør at denne personen stilles til ansvar dersom opplysningene ikke stemmer, et krav om at forholdet skal ha vart en viss lengde og bildebevis på at paret har møttes fysisk. Ingen vil prøve å jukse seg til et ulovlig opphold med slike krav.

Kjærester og familiemedlemmer er ikke turister. De kommer ikke inn i landet for å vandre rundt i det offentlige rom, de vil bare hjem til sine kjære. Det er heller ingen som ønsker å smitte sine nærmeste, og dermed er man ekstra forsiktige. Vær så snill, ta lidelsene våre på alvor og gi oss retten til familielivet tilbake.