Høringssvar fra Theresa Wallevik

Dato: 22.02.2021

Undertegnede stiller seg svært kritisk til høringsforslaget. Hensyn til folkehelsen omfatter også hensyn til den psykiske helsen for oss som nå har levd uten vår kjæreste og familie siden nedstengningen. Ber om at kjærester blir innlemmet i unntaket på lik linje med ektefeller, og at kjærester skal få gjennomføre karantene på den besøkendes bostedsadresse. Ordningen med innstramming av karantenehotell er ikke en god nok ordning da mange vil bli hindret fra å dra.

Innreiseforbudet mot kjærester er diskriminerende og uetisk, det er ingenting som tilsier at denne gruppen utgjør stor smitterisiko. Nå er det på tide å ta hensyn til og ta ansvar for den delen av den norske befolkning som er forhindret fra å se sine kjære. Dette forslaget er uakseptabelt og strider mot menneskerettighetene.