Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120448

Dato: 22.02.2021

Det er stor forståelse for at det må være restriksjoner på innreise. Likevel mener jeg at partnere som bor i utlandet må få komme inn i landet. Å ikke få lov å være sammen med den aller nærmeste i livet, er en stor påkjenning, som kommer på toppen av alle andre restriksjoner. Jeg bor alene, har min partner i utlandet. Hver dag uten å få være sammen med han, er tung. Hver dag uten å VITE når jeg får se han igjen, er ikke til å bære.

Det er mange i samme situasjon, og mange lider psykisk. Dere må vurdere hva restriksjonene gjør med folks mentale helse, opp mot innreiserestriksjonene. Det føles svært inngripende og umenneskelig at vi fratas rett til å være sammen med den personen som står oss nærmest. Å takle hverdagen under korona er tøff nok i seg selv. Mange av oss har mistet jobb, sliter økonomisk og er alene. Jeg, og mange med meg, er deprimerte og fungerer dårlig. Jeg har hørt og lest historier om mennesker som er i ferd med å bukke under. Dere kan ikke bruke makten deres slik, det er maktmisbruk. Det er å leke med vår mentale helse. Dere vet ikke hva dere gjør.

Se til land som Danmark, som lar partnere få komme. Ved streng testing, flere ganger, samt karantene i 10 dager, i tillegg til en form for dokumentasjon med kopi av partnerenes pass, bosted osv, må det kunne være tillatt med kontrollert innreise. Når det gjelder karantene, må det tilbake til å kunne utføres på egnet sted. Karantenehotell er dyre, og for noen få. I tillegg er det ikke dokumentert at det smitter mindre. Nå må det være nok.

Gi oss verdigheten tilbake, og vis medmenneskelighet.