Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 632652

Dato: 20.02.2021

Dagens situasjon tilsier at det ikke er behov for nedstenging. Nedstenging setter unødvendige begrensninger på befolkningen.