Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 25.02.2021

Advokatforeningen har ikke kommentarer til denne høringen ut over tidligere uttalelse av 20.05.2020: https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/horingsuttalelser/2020/mai/midlertidige-innreiserestriksjoner-for-utlendinger-av-hensyn-til-folkehelsen/