Høringssvar fra Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19, 2020/2021

Dato: 28.02.2021

"Anbefalingen om å unngå besøk i private hjem betyr ikke at du ikke kan besøke kjæresten din.

Det presiserer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) overfor NTB.

I den nye anbefalingen ber byrådet folk i Oslo om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, men unntak av aleneboende og barn og ungdom i samme kohort.

Men hva med eneforsørgere som har barn boende hjemme, og dermed ikke er aleneboende? Kan de besøke eller få besøk av kjæresten?

– Kjærester er greit. Det er innenfor kohorten, bekrefter Johansen.

– Det er godt for den mentale helsen, sier Johansen."

Hva med vår mentale helse? Vi som har kjærester og familiemedlemmer utenfor Norges grenser.

Alle kilder er lagt til slutten av høringssvaret.

Det er bra det ikke skal kreves ekteskapsattest for å krysse kommunegrensa for å se kjæresten sin innad i Norge. Men tydeligvis her så anerkjennes det at kjærester er viktig og en del av kohorten. Den er nemlig det for oss som bor på forskjellige sider av grensa også.

Når er det greit for oss å se våre kjærester som bor i utlandet? Når er det greit at folk som skal flytte hit får komme? Når er det greit at folk som har sagt opp jobber og avslutta livet i hjemlandet skal få gjenforenes? Når skal kjærester som har ventet i mange måneder på å se hverandre få gjenforenes? Når skal folk som sliter få støtten fra den de trenger det mest fra?

Retten til familieliv står sterkt. Familielivet begynner ikke når man sier ja ved alteret; ikke for nordmenn, ikke for oss som bor på ulik side av grensa heller. Kjærester og ugiftepar, samt besteforeldre, må være unntaksgruppe for innreiseforbudet. Det må skapes mulighet for at vi skal gjenforenes. Vi har alt å tape på å ikke følge regler. Vi ønsker ikke å gjøre de vi elsker høyest syke. Våre kjæreste kommer med test og går i karantene. La oss være sammen. Vi trenger hverandre mest når livet er vanskeligst, og det er det i en pandemi.

Det er på tide at gjenforeninger fasiliteres på en trygg og medmenneskelig måte, både med og uten ekteskapsattest. Som det anbefales av Helsedirektoratet 26. januar 2021.

Finland er i nasjonal lockdown, og har unntak for familier og kjærester. Danmark har vært og er i lockdown, og har unntak for familier og kjærester. Island har vært i lockdown og har unntak for familier og kjærester. Sverige har unntak for familier og kjærester. Hvorfor følger ikke justitsdepartementet anbefalingene fra Helsedirektoratet som sammenligner med Finland og Danmark?

Det er verd å merke seg at HD anbefalte før grensesteningen i januar (se PDF fra 26 januar) lignende løsninger som Finland (s. 5-7) og Danmark (s. 7-8), som begge har unntak for kjærestepar og familiemedlemmer.

I rapporten står det: "Helsedirektoratet er enig i at mange av de unntakene som det vises til i Finland også bør bestå i Norge, med utgangspunkt i de unntak som allerede ligger i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger." På tidspunktet dette ble skrevet, inkluderte det kjærester og familiemedlemmer som besteforeldre. Du ser på side 9 i dokumentet, at de anbefaler å beholde bl.a. kjærester/forloveder på unntaksliste.

Vi legger ved lenker til og lett beskrivelse av reglene i Finland og Danmark, her:

 • Innreise til Finland: parforhold er inkludert som gyldig grunn for innreise/ansett som nødvendig reise. Du kan også lese (på engelsk) hos den finske grensekontrollen, at også de som ikke har planer om å gifte seg ("dating relationships") samt besteforeldre, går innunder definisjonen som essential reason.
  • Karantene: Mens karantene er i Finland frivillig (anbefalt, ikke lov pålagt), og mange velger å gå i karantene sammen, ønsker gruppen å fortsette med lovpålagt karantene hvor man ideelt sett har mulighet for å gå i karantene sammen (på samme måte som ektefeller kan ha karantene sammen nå, men med krav om at husstanden hvor kjæreste/forlovede reiser til skal være i karantene).
  • God og enkel informasjon: Før innreise tar man en slags "app/survey" hvor det står konkret hva som gjelder for seg selv (krav, lover, anbefalinger) når man reiser til Finland.
  • Ved innreise kreves det en negativ test (mindre enn 72 timer gammel) eller en positiv covid-test som er mindre enn 6 mnd (med tanke på de arbeiderne som medbrakte falske attester er det nok best å likevel kreve negativ test + karantene). Test ved ankomst, samt gå i karantene frem til testresultatet er kommet. Man booker også covid-test via denne appen.
 • Innreise til Danmark: parforhold som har vart minst 3 mnd, og hvor man har møttes minst en gang tidligere, blir ansett som anerkjennelsesverdig innreise. Besteforeldre og søsken er også inkludert i familiemedlemmer som får innreise.
  • Karantene/isolasjon: Nye regler krever at innreisende skal isolere seg i 10 dager etter innreise. Kjærester og familiemedlemmer har mulighet til å isolere seg sammen med den som de reiser til i Danmark.
  • Ved innreise kreves en deklarasjon på forhold (lignende kjærestedeklarasjon), samt en negativ hurtigtest som er tatt mindre enn 24 timer før avreise til Danmark. Man kan teste seg ut av isolasjon ved å teste seg på nytt 4 dager etter ankomst (man isolerer seg frem til den testen er bekreftet negativ).

Andre land som har lignende løsninger for kjærester og familiemedlemmer (i varierende grad) er Sverige, Island, Belgia, Sveits, Østerrike, Italia. Det er heller ingen av disse landene krever karantenehotell.

I gruppa Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19, 2020/2021 ble det nylig lagt ut en spørreundersøkelse for noen dager siden som fokuserer på mental og fysisk helse for å danne et bilde av hva pandemien og innreiserestriksjonene har gjort med de i gruppa. Så langt har mer enn 830personer svart, og vi håper på å få et utvalg på 1000 (av 7500 medlemmer), og skal prosessere svarene i uke 9. Resultatene deles mer enn gjerne med regjeringen/de politikere som måtte være interesserte. En ting verd å legge merke til er at 87% sier at deres mentale helse har blitt litt eller mye verre, hvorav 45% sier mye verre (declined significantly). Det er også verd å merke seg at mange i gruppa er norske og bor i Norge (67% av de som har besvart undersøkelsen), og så det er ikke snakk om titusenvis av mennesker som skal reise over grensa, men det er snakk om en ikke-kjempestor gruppe mennesker som berøres veldig kraftig av dette. Data fra spørreundersøkelsen oppgis på forespørsel og kan også deles med media. Vi vil gå ut med informasjonen i løpet av uke 9-10.

For data fra spørreundersøkelsen, send forespørsel per epost til slippossinn@gmail.com

Kilder:

- Raymond Johansen: https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/raymond-johansen-presiserer-du-har-lov-til-aa-besoeke-kjaeresten.sNoSyuy00

- Helsedirektoratet, datert 26 januar 2021: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20348%20-%20Innstramminger%20innreise%20mm%20-%20plan%20for%20lettelser%20av%20tiltak%20p%C3%A5%20sikt.pdf/_/attachment/inline/938730f1-447b-4ddb-8671-47ffc88c339c:65cf186ce3fc9c0e368a43416842060ffde49985/Oppdrag%20348%20-%20Innstramminger%20innreise%20mm%20-%20plan%20for%20lettelser%20av%20tiltak%20p%C3%A5%20sikt.pdf

- innreise til Finland (1): https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410869/inreserestriktionerna-skarps-den-27-januari

- innreise til Finland (2): https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

- innreise til Finland (3): https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/quarantine-and-isolation

- innreise til Finland (4): https://app.finentry.fi/

- innreise til Danmark (1): https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/persons-resident-in-countries-outside-of-denmark

- innreise til Danmark (2): https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry

- Facebookgruppe Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19, 2020/2021: https://www.facebook.com/groups/ossmedfamilieellerkjaresteiutlandetunderc19

Vedlegg