Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173376

Dato: 27.02.2021

Norske borgere bør få tilbake sin rett til å ha nærmeste familie og kjærester på besøk fra utlandet, og jeg mener derfor det bør være unntak fra innreiserestriksjoner for disse gruppene. Det er ikke et rimelig inngrep i vår frihet å frata oss muligheten til å være sammen med våre nærmeste, og det står ikke i forhold til risikoen innreise denne gruppen utgjør. Det er ikke meg bekjent at det foreligger dokumentasjon på at disse gruppene har bidratt til betydelig "importsmitte", eller at det finnes tilfeller har blitt beskyldt for å bryte karantengler. Å være adskilt sine nærmeste over så lang tid er en svært stor påkjenning for de det gjelder.

Stengte grenser for nærmeste familie og kjærester er for dårlig dokumentert som smitteverntiltak til at det står i et rimelig forhold til den frihetsberøvelsen det utgjør, og bør rettes opp i snarest.