Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 22.02.2021

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget under forutsetning av at helsepersonell fra Sverige eller Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenesten i Norge fortsatt unntas bestemmelsene, slik det er beskrevet i § 2 e i Forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen.

Vi viser til utdypende høringssvar vedlagt.

Vedlegg