Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 434633

Dato: 19.02.2021

Alle mennesker Trenger åpne grenser, hele befolkning trenger friheten som er menneskets RETT!!!