Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118125

Dato: 22.02.2021

No MÅ regjeringa ta hensyn til oss med kjærast og familie i utlandet under covid 19. Det er ikkje haldbart at regjeringa på ubestemt tid vel å stenge ute det kjæraste me har. Eg trur, no snart eitt år inn i pandemien, at det desverre går på den psykiske helsa laus.

Medan majoriteten har familien i nærleiken og kan støtte seg på den, er ikkje det realiteten for mange.

Me treng bekreftelse på at også vår familie er viktig. Det skjer gjennom at me blir tatt seriøst.

Opne grensa for kjæraste/familie under trygge forhold!