Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 913523

Dato: 22.02.2021

La kjærester få komme inn, og gjennomføre karantene på egnet oppholdssted!