Høringssvar fra Elin rødstøl

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Eg vil ikkje at Regjeringa skal forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte slik det blir et markant klasseskille her i Norge. Derfor seier eg NEI.