Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 368746

Dato: 19.03.2022

NEI til myndighetenes kontroll og makt over individets rett til å bestemme over egen kropp og fri ferdsel utenfor eget hjem .

Pandemien har blitt "forlenget" grunnet smittekarantene og isolasjon. Det har blant annet forhindret folk i å få sykdommen naturlig å oppnå naturlig immunitet . Først nå 2 år etter innser regjeringen at alle MÅ få viruset ! Se på hva dere stod og sa for 2 år siden om vaksinen. Tar dere ingen selvkritikk?

Eldre, syke, unge eller hvem som helst burde selv kunne velge og vurdere risikoen for sin egen helse . Vaksinene virker mot sin hensikt for flertallet . Bare se på statistikken . Økt smitte og økte innleggelser pr dags dato enn i mars 2020. Alle MÅ gjennomgå sykdommen. Akkuratt som influensa . Ingen dokumentasjon på at man faktiskt blir "mindre" syk av å få vaksinen. Hvordan kan dette måles ? Ingen vet hvordan du hadde reagert uten vaksinen.

Folk må ta egne valg for hvordan de vil leve livet sitt . Lockdown og isolering har hatt store konsekvenser for individet og Norges befolkning . Større konsekvenser enn pandemien i seg selv har hatt .

JA til frihet og NEI til smittevernsstat .