Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 471628

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot.