Høringssvar fra Kari Ann Sleire

Dato: 07.03.2022

Eg ønsker ikkje denne forlengelsen. Det er frarøving av retten til å bestemme over eige helse, liv og bevegelsefriheit