Høringssvar fra Karina Rydland Norum

Dato: 08.03.2022

Jeg ønsker ikke segregering, diskriminering og trakkasering i Norge ! Nei til Koronapass ! Ja til frihet !