Høringssvar fra Christian

Dato: 11.03.2022

Dette er jeg sterkt i mot.

Svært få av tiltakene som ble innført med pandemien har dårlig eller Ingen grunnlag i forskning.