Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 406937

Dato: 20.03.2022

Mitt høringssvar er et stort NEI til forlengelse.