Høringssvar fra Marek Sokolowski

Dato: 20.03.2022

Jeg er fullstendig imot dette forslaget. Det bryter med menneskerettighetene og norsk grunnlov. Det er i tillegg etisk uforsvarlig, og ikke minst et enormt overtramp av befolkningens rettigheter til et fritt liv der frie valg kan taes uten bestraffing av desse typene. Nei til slike overtramp, ja til personlig frihet.