Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 314110

Dato: 18.03.2022

Jeg sier NEI til dette.