Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489448

Dato: 20.03.2022

Klart nei til dette. Covid er ingen allmennfarlig sykdom. Dessuten kan det enkelt behandles tidlig med trygge og godkjente medisner. De som får det unngår alvorlig sykdom og long-Covid.

Statistikkene er ikke til å stole på. De fleste har dødd med en pos. pcr test med 40-45 sykluser som gir mange falske pos. Flere land har red. dødsfall med over 90 prosent.