Høringssvar fra Finn Engenes

Dato: 10.03.2022

Jeg er imot videreføring av disse hjemlene.

Mvh Finn Engenes