Høringssvar fra Kenneth Soares

Dato: 21.03.2022

Karantener, nedstengning, og andre tiltak dere foreslår å forlenge "i tilfelle" en "ny variant" skulle dukke opp er fullstendig unødvendig hvis målet er å "beskytte" det Norske folk mot sykdom. Vi har en menneskekropp som håndterer influensa. Vi håndterer å bli syke, for å så styrke vårt naturlige immunforsvar og bli naturlig immune. Slik vi alltid har gjort. At noen mister livet, ja, det skjer jo. Akkurat som 1800 - 2000 nordmenn mister livet årlig til influensa. Men det har det aldri vært noe media opg politisk fokus på. La voksne folk selv få lov å bestemme om de vil holde seg hjemme, gå med masker, ta vaksine, holde avstand, være i karantene, ha maks 6 stk på besøk, osv. Vi trenger ikke "mamma og pappa" til å styre dette for oss. Disse koronatiltakene har fungert for å få mange folk redde, ensomme, fattige, deprimerte, fulle av angst, folkesky, mistet jobb, etc. Mørketall for selvmord, depresjoner, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, medisinmisbruk, mishandling og vold hjemme, etc. ·— har dere tenkt på disse? Har dere tenkt på ringvirkningene av dette? Hva dette gjør med barn? Ungdommer? Familier? Ser dere ikke dette? Bryr dere dere ikke? For hvis dere hadde det så hadde dere faktisk kommet med forslag til tiltak som faktisk hjalp! Hvor er tiltakene som hjelper nordmenn å bli sunnere og sterkere både fysisk og psykisk? Er det ikke på sin plass?

Hvorfor lytter man ikke til alle forskere og leger som snakker åpent om hvor ødeleggende de norske samt globale korona tiltakene har vært? Hvorfor blir ikke de hørt? Hvorfor blir ikke de fremmet i media slik at vi får ett helhetlig bilde og innsikt av situasjonen slik at vi kan ta de beste individuelle valgene og kollektive valgene? Det finnes nok forskning på hvor ødeleggende denne "herskepolitikken" dere kjører er. Det henger ikke på greip å forlenge "midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien". Det gir bare politikere mye mer makt enn det de skulle hatt. Å la noen få styre flere millioner mennesker med slike drastiske tiltak...Det er fullstendig feil.

Jeg sier NEI til dette forslaget, basert på kristisk tenking, fornuft, logikk, og ett hjerte som bryr seg. Virkelig bryr seg!