Høringssvar fra BrudehusetHamar

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot vedtaket og for frihet for den enkeltes personvern og for frihet til personlige valg!