Høringssvar fra Mari-Ann Stiller

Dato: 05.03.2022

Jeg sier nei til forslaget.