Høringssvar fra Elidabeth Axell

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot å gi myndighetene så mye makt inn i våre. Jeg synes ikke denne loven skal gå igjennom, fordi det er alt for inngripende tiltak. Frihet og vern on menneskerettigheter trues med denne loven. Jeg synes regjerningen kun skal ha lovt til å komme med anbefalinger videre i denne pandemien, og om det sendere skulle skje noe lignende.