Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 616937

Dato: 21.03.2022

Dere må slutte med dette nå! Det er ingenting å diskutere. Dere har mistet all troverdighet og vi betaler for deres mislighold av våre penger, helse og tillit!

Stopp dette! Ingen lover som dere lager på bakgrunn av en krise dere også laget vil noen gang overskrive våre menneskerettigheter.

Dere har sparken!