Høringssvar fra Merete Hamre

Dato: 06.03.2022

Ønsker ikke ett korona diktatur med pass!!!! Vil kun føre til segregering og hører ikke hjemme i ett demokrati og fritt land!