Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 596343

Dato: 04.03.2022

Nei. Absolutt ikke. Samfunnet trenger ikke segregering og diskriminering.