Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 436816

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter