Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 380038

Dato: 20.03.2022

Det er ikke forsvarlig eller ønskelig at nevnte hjemler forlenges da de ikke er medisinskfaglig begrunnet.