Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 247297

Dato: 05.03.2022

Jeg sier nei til dette og ber om at forslaget forkastes!