Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101524

Dato: 08.03.2022

Jeg er sterkt imot at grunnloven ble satt tilside av en hastevedtatt smittevernlov. Det er ikke en demokratisk basert handling , men fryktbasert. Dette påførte normenn mange og farlige vaksindoser og utallige PCR tester som også er et uvitenskapelig begrunnet verktøy for å finne covid 19. La oss oppheve, ikke forlenge, denne lidelsen av en lov.