Høringssvar fra Ingjerd H Fredriksen

Dato: 04.03.2022

Jeg sier nei til folengelse av koronasertifikat. Det strider mot norsk lov. Spesielt med tanke på personvern og forskjellsbehandling.