Høringssvar fra Ole Anders Robøle

Dato: 06.03.2022

Jeg er sterkt imot dette høringsforslaget om utvidelse og forlengelse sv smittevernloven, da verken vaksinen eller tiltakene har vist seg og ha virkning i positiv forstand, da det angår innmeldte vaksineskader som ikke blir behandlet med effektivitet og tatt på alvor i opplysningsarbeidet, setter jeg store spørsmål om hvilken helsefaglig bakgrunn dette er vurder ut i fra? Dette minner mer om politisk kontroll, enn av helsemessig årsaker, og er derfor imot denne forlengelse av smittevern loven, og koronapass, som da virker som tvangsvaksinering og utestengelse fra samfunnet, dette på falskt grunnlag.